maandag 29 mei 2017

Palestijnse hongerstakers zeggen 80 procent van de eisen ingewilligd te hebben gekregen

De Palestijnse hongerstakers in de Israelische gevangenissen die zaterdag na 40 dagen hun hongerstaking hebben beëindigd, hebben ''ongeveer 80 procent van hun eisen'' ingewilligd gekregen. De mensenrechtenorganisatie Addameer die zich speciaal inzet voor gevangenen, bevestigt dat Issa Qaraqe, de directeur van de Palestijnse Gevangenen Organisatie, dat zondag op een persconferentie heeft meegedeeld. 
Israel heeft daarover tot nu toe gezwegen. De Israelische Gevangenisautoriteit IPS, heeft tot dit moment niet meer willen toegeven dan dat een tweede bezoek van familie per maand, dat de IPS verleden jaar had geschrapt, weer in ere is hersteld. Qaraqe gaf echter een groot aantal aanvullingen, die de gevangene Nasser Abu Hmeid, had meegedeeld via de advocaat Karim Ajwa. Er zullen nog meer bijzonderheden naar buiten komen als de gevangenen zelf hun bekendmaking over het verloop van de onderhandelingen naar buiten brengen, aldus Qaraqe.
 Overeengekomen is: 
1) Gevangenen krijgen meer toegang tot publieke telefoons voor contact met hun familie. Gesprekken hierover worden voortgezet,
2. Een aantal zaken betreffende familiebezoeken. De uitsluiting van honderden familieleden op grond van veiligheidsoverwegingen is geschrapt, daaronder ook een ban op 140 kinderen die hun ouders niet mochten zien. Verder zullen familieleden niet meer worden teruggestuurd bij checkpoints.
3. In principe overeenstemming dat de periode waarin familiebezoek uit Gaza wordt toegestaan wordt verkort van eens per twee maanden naar eens per maand.
4. Bezoekende familieleden mogen vanaf nu kleding en andere zaken meebrengen. Ook mogen gevangenen nu zoetigheden delen met familie, kinderen en ander bezoek.
5. Toestemming tot het afleggen van familiebezoeken wordt uitgebreid tot de ''tweede graad'', dat wil zeggen dat ook nichtjes en neefjes hun ooms en tantes mogen bezoeken en dat gevangen wier ouders zijn overleden, één of twee andere verwanten op hun wenslijst mogen zetten.
6. De tweede visite per maand wordt in ere hersteld, volgens een mechanisme dat is overeengekomen tussen de Palestijnse Autoriteit en de Internationale Commissie van het Rode Kruis (en waarvoor de PA betaalt) .
7. Zieke gevangenen zullen worden overgeplaatst naar de gerenoveerde kliniek van de Ramle gevangenis.
8. Vrouwelijke gevangen zullen bijeen worden gebracht in de HaSharon gevangenis, procedures voor familievisites worden aangepast, er wordt materiaal aangeleverd voor handwerken, de faciliteiten worden verbeterd en er komt een speciaal transport mechanisme voor vrouwen van een naar de rechtbank in plast van de ''bosta''.
9. Ten aanzien van de kind gevangenen is een aantal zaken overeengekomen om de condities van hun opsluiting te verbeteren en toegang tot onderwijs mogelijk te maken.
10. Verbetering van de moeilijke omstandigheden in de Nafha gevangenis.
11. Apart vervoer voor de in de Ramle gevangenis bijeengebrachte zieke gevangenen van en naar de rechtbanken.
12. Het verschaffen van maaltijden tijdens transport van en naar de rechtbanken en de mogelijkheid tijdens het transport naar de wc te gaan.
13. De instelling van een keukenafdeling in elke gevangenis voor ''veiligheidsgevangenen'', in plaats van kookhoekjes in de cellen.
14. Het toestaan van het eens per jaar maken van foto's met ouders of partners. Of, in het geval de ouders zijn overleden, met een broeder of zuster. 
15. Verbetering van de “kantines” (gevangeniswinkels) waar hetere kwaliteit en meer keus zal komen, waaronder fruit, groente, kruiden en molokhia (een speciaal soort soort groente waarvan saus wordt gemaakt). 
16. De plaatsing van moderne sport en recreatie apparatuur in ruimtes voor recreatie.
17. Een oplossing voor de problemen van overbevolking in de gevangenissen en van te hoge of te lage temperaturen door betere ventilatie, verwarming en koeling.
18. De plaatsing van ambulance bij ver van wooncentra af gelegen gevangenissen in de Negev, zoals de Ramon en Nafha gevangenissen.
19. De overplaatsing van gevangenen naar gevangenissen die minder ver verwijderd zijn van de woonplaatsen van hun families.
Afgezien van al deze zaken is ook een mechanisme overeengekomen voor het houden van verdree onderhandelingen over meer knelpunten. Ook hierover zullen nog badree bijzondrehedne aar buiten worden gebracht. Het lijkt er dus op dat inderdaad wel het één en anderis overeengekone, al zijn zaken als toegang tot goede medische zorg, een eidne aan eenzame opsluiting en aan ''administratieve detentie'', blijkbaar niet aan bod gekomen, netzomin als het recht op het volgen van hogere opleidingen. Ik, AbuP.,  blijf echter in hge mate sceptisch. Eerdere afspraken die werden gemaakt,  zoals bij de bestanden naar Gaza oorlogen of na eerdere (kleinere) hongerstakingen, heeft Israel nooit gehonoreerd. En het feit dat Israel zelf niet voor de dag komt metw at er is afgesproken, lijkt me geen goed teken.    

 highlighting basic needs and human rights, including an end to the denial of family visits, the right to proper health care and medical treatment, the right to pursue distance higher education, an end to solitary confinement, and an end to administrative detention, imprisonment without charge or trial.

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...