dinsdag 23 mei 2017

Trump neemt in Israel het woord ''vrede in de mond'' zonder ook maar één detail te noemen

Palestijnen in Gaza verbranden een pop met het gezicht van Trump. De Amerikaanse president wekte veel boosheid door in Saudi Arabië Hamas een terroristische organisatie te noemen. (Ma'an)  

President Donald Trump heeft in zijn laatste speech in Israel voor hij doorreisde naar onder meer Rome en Brussel, opnieuw herhaald dat hij gelooft dat er een mogelijkheid is om vrede te sluiten in het Midden Oosten. Helaas gaf hij echter ook dit keer geen enkel detail. Evenmin zei hij niets over zijn voornemen de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Maar dat was geen verrassing. Een hoge Amerikaanse functionaris had al een week geleden aangekondigd dat Trump dat onderwerp even zou laten rusten.
Bij de afronding van zijn bezoek prees Trump zowel premier Bibi Netanyahu als de Palestijns leider Mahmoud Abbas, die hij dinsdag een uurtje sprak."Ik had vanmorgen een ontmoeting met president Abbas en ik kan u vertellen dat de Palestijnen vrede willen, '' zei Trump. En: ''Over mijn ontmoeting met mijn erg goede vriend Benjamin kan ik u ook vertellen dat hij ook naar vrede streeft.
Hij wil vrede. Maar vrede maken is niet makkelijk. Dat weten we allemaal. Beide zijden zullen moeilijke beslissingen moeten nemen. Maar met vastberadenheid, compromis en het geloof dat vrede mogelijk is, kunnen Israeli's en Palestijnen een deal sluiten.''
Afgezien van deze belangwekkende en vernieuwende woorden heeft Trump zijn 28 uur in Israel/Palestina besteed aan een bezoek aan de Westelijke Muur, het Israel Museum, de Geboortekerk in Bethlehem en het herinneringscentrum Yad Vashem. Daar legde hij met Melania een krans ter herdenking van de Holocaust.
In zijn laatste speech zei hij overigens ook nog dat de banden van het Joodse volk met het land Israel ''oud en eeuwig zijn. Ze gaan terug tot de tijd van Koning David wiesn ster nu zo trots prijkt op Israels blauw witte vlag'', zei hij onder ludi applaus.
Een dag eerder had Trump, komend uit Saudi Arabië, gezegd dat ''wat gebeurd is met Iran veel delen van het Midden Oosten dichter bij Israel heeft gebracht'' en dat er nu toegenomen mogelijkheden zijn voor samenwerking ''om voorspoed te brengen, het kwaad van het terrorisme te bestrijden en de dreiging van het Iraanse regime te weerstaan dat de regio bedreigt en zoveel lijden en geweld heeft veroorzaakt''. Trump deed een beroep op Iran om onmiddellijk te stoppen met het financieren van terroristische organisaties. Ook zei hij en zei dat hij zal zorgen dat Iran nooit kernwapens zal krijgen. Netanyahu antwoordde in zijn speech bij die gelegenheid dat hij ontzettende blij was met de ''verandering van de Amerikaanse politiek die u zo duidelijk onder woorden hebt gebracht''. Uit Iran kwam een nijdige reactie van de zojuist herkozen president Rouhani, die zei dat de conferentie in Saudi Arabië ''van nul en gener waarde'' was geweest en dat stabiliteit in de regio zonder Iran ondenkbaar is. Rouhani wees erop dat Iran en Hezbollah in Syrië steeds het regime hadden gesteund, terwijl Amerika aan de kant van de terroristen stond.

Geen opmerkingen:

Uitspraak Internationaal Gerechtshof maakt gehakt van de de Israelische bezetting

Het Internationaal Gerechtshof (Foto Ben Bender/Wikimedia Commons Het Internationaal Gerechtshof (ICJ)  heeft vrijdag een uitspraak gedaan o...