zaterdag 17 oktober 2015

Opnieuw valse klanken bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Hte is bijna niet te geloven maar toch echt waar: de band van het Israelische leger dat vorig jaar Gaza voor de derde keer in vijf jaar nog weer een beetje verder verwoestte, komt weer  optreden in Nederland.
De ''meest muzikale jongeren van het leger'', zoals het in de aankondiging heet, treden op 22 oktober op in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Zij zullen dan met vrolijke liedjes proberen te verhullen dat dit leger in 2014 alleen al in de Gaza-strook 2256 mensen doodde (van wie 551 baby's en kinderen) 100.000 mensen dakloos maakte en de bij vorige invallen al behoorlijk verwoeste infrastructuur nog verder vernielde, zodat de Strook volgens hedendaagse maatstaven eigenlijk gewoon onbewoonbaar is geworden. En dan hebben we het nog niet gehad over de Westoever en Jeruzalem, met zijn nederzettingen, landroof, Muur, buitengerechtelijke executies, checkpoints, huisuitzettingen, nachtelijke invallen, en strafacties jegens demonstraties.
Uitermate beschamend dat dit clubje geünifomeerde clowns p.r. mag komen bedrijven. Maar gelukkig zal ertegen worden gedemonstreerd, zoals blijkt uit onderstaande aankondiging:

Vier jaar geleden kwam hetzelfde zingende groepje  ook langs bij de Liberaal Joodse Gemeente (waar ik toevallig lid van ben) en ook toen meldde ik dat er zou worden gedemonstreerd. Ik schreef toen:
..zelf ben meestal niet zo van dit soort acties ('er is niets op tegen om ze te laten spelen, zolang er tijdens hun optreden maar voldoende traangas in het publiek wordt geschoten voor de juiste couleur locale', probeerde ik nog grappig te doen).....
Hoewel ik die melding toen deed twee dagen voordat de demonstratie plaats zou vinden, schoof het LJG-bestuur mij de verantwoordelijkheid ervoor in de schoenen, en werd ik met royement bedreigd, mede omdat ik - zie bovenstaande regel tekst - zou hebben opgeroepen met granaten te gaan gooien. Een zodanig achterlijke reactie dat mijn mond er nog steeds van open valt als ik eraan denk.
Dit jaar ben ik dus eerder met mijn aankondiging. Ik hoop dat er veel mensen komen demonstreren, op 22/10/15 om 18.30 uur.

10 opmerkingen:

Elisabeth zei

Ze kunnen wel heel mooi over 'shalom' zingen...

J. Goedé zei

waar ik toevallig lid van ben

Dat kan geen 'toeval' zijn. U kunt bedanken.

Abu Pessoptimist zei

J. Goedé,
Ik had ook bedankt na de belachelijke behandeling die me in 2011 ten deel is gevallen, voornamelijk door toedoen van de toenmalige voorzitter, ene V.d. Wieken die kennelijk geen causale verbanden kan leggen (hoe kan iemand verantwoordelijk voor een demonstratie worden gehouden als hij twee dagen van te voren een mededeling doet op zijn blog dat anderen een demo gaan houden), en evenmin begrijpend kan lezen (traangas werd traangasgranaat en vervolgens granaat. Ook was het sarcasme van de zin die ik citeerde kennelijk te moeilijk voor VdW.).
Maar ik heb me in 2014 laten overhalen weer lid te worden (onder meer door leden van het inmiddels vernieuwde bestuur). Jammer genoeg worden beslissingen als van het soort om die p.r.-band van het leger uit te nodigen, echter nog steeds niet in een breder verband met de leden doorgesproken.

J. Goedé zei

OK, bedankt voor de info.

Anoniem zei

Dank dat je me hierop hebt gewezen. Mooi dat ze belangenloos een benefietconcert geven voor behuizing van zwaargehandicapte kinderen. Ik heb gelijk kaarten besteld!

Wat ik wel jammer vind is dat je publiekelijk vdW aanvalt. Dit is niet chic en zeer onvolwassen. Je hebt al 4 jaar gehad om dit uit te spreken, of van je af te zetten.

Je bent willens en wetens lid van de liberale gemeente. Als je niet achter de initiatieven staat of achter het gedachtengoed, wat let je dan om je lidmaatschap op te zeggen?

Laatste vraag: Heeft de door jou geprezen Max van Weezel ooit nog gereageerd op je open brief aan hem? Of is er slechts sprake van eenzijdig respect?

Leendert

Abu Pessoptimist zei

Leendert,
Als die legerband ook geld zou inzamelen voor de - duizenden - door het toedoen van het Israelische leger gehandicapte Palestijnse kinderen had ik wellicht een ander stuk geschreven.
Wat Van der Wieken betreft, best mogelijk dat sommigen - u bijv.- het niet chic vinden dat ik hem steeds aanval. Ik doe dat omdat hij ultra-rechts is en nu voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Hij hoort m.i. niet op die plek. Ik heb overigens nooit iets kunnen uitspreken, en al helemaal niet tegenover hem of andere bestuursleden uit die tijd.
Ik ben inderdaad lid van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG), en ik weiger te aanvaarden of zelfs maar te geloven dat het laten spelen van bands van een leger dat Gaza verwoest en de Westoever eronder houdt behoort tot het gedachtegoed van de LJG. Ik verzet me ertegen dat initiatieven als het laten spelen van die geüniformeerde musici worden genomen zonder dat overleg binnen de gemeente is geweest. Zoals ik me er ook tegen verzet dat voornamelijk ultra-rechtse, moslim-bashende types voor spreekbeurten bij de LJG worden uitgenodigd, omdat Ron van der Wieken zonder dat daar ooit over is gestemd voorzitter is van een ''activiteitencommissie''. En zoals ik me er ook tegen verzet dat Ron van der Wieken zonder dat er ooit over is gestemd nu voorzitter is van het CJO. Joodse organisaties en democratie, dat zijn twee dingen die niet samengaan. Ik hoop nog steeds ertoe te kunnen bijdragen dat daar verandering in komt.
Tenslotte Max van Weezel: Hij heeft zijn belofte niet gehouden dat hij zou reageren. Of er ook sprake is van respect van zijn kant weet ik niet zeker, al denk ik het wel. We komen elkaar nog wel eens tegen en dan zijn we toch nog wel vrienden. Maar qua politieke opvattingen over Israel/Palestina zijn we wel uit elkaar gegroeid.

Anoniem zei

Waarom zou Maarten Jan niet publiekelijk over vdW mogen melden wat hij te melden had?

Het hoeft van mij niet chic te zijn en is juist een VOLWASSEN reactie vind ik.

Hulde Maaarten Jan dat je dit soort zaken niet in de doofpot wilt stoppen en gewoon lef hebt om dit alles naar buiten te willen brengen.

Op naar een betere wereld... !

Herman

Marianne zei

De enige echte valse klank zit in dit stukje. Dat is nl. het beschuldigen van IDF van zoveel dode Palestijnen in Gaza, vorig jaar.
Op de eerste plaats is tellen niet de sterkste kant van moslims gezien het aantal doden in Mekka, die voor de verandering dit keer naar beneden was afgerond.
Op de tweede plaats is natuurlijk Hamas eerste verantwoordelijke als het gaat om de slachtoffers in Gaza.
Ik ga dat niet uitleggen omdat iedereen inmiddels kan weten hoe het echt zit en hoe die aantallen doden tot stand zijn gekomen, buiten het verkeerd tellen. Jammer dat er zo weinig verantwoordelijkheid wordt genomen door palestijnen aanhangers om het echte verhaal te vertellen en ook jammer en onterecht dat steeds de schuld alleen bij Israel wordt gelegd.

Abu Pessoptimist zei

Marianne,
De telling is afkomstig van OCHA, het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Activiteiten van de Verenigde Naties. Die houden tegenwoordig nauwgezet statistieken bij van wat er gebeurt in de bezette gebieden. Volgens mij wordt de VN niet uitsluitend bemand door moslims.
Saudi-Arabië vergelijken met Palestina is heel fout: alle Arabieren één pot nat. In feite zijn de verschillen heel groot. Het is zoiets als Nederlanders de schuld geven van de moordpartijen in Bosnië van destijds, omdat de Serviërs net als de Nederlanders christen zijn.
Wat de toedracht van de oorlog in Gaza betreft: uitgelokt door Israel met een bombardement op strijders van Hamas (zes doden), na een periode van kalmte. De pers in Nederland heeft dat niet gemeld, die volgt de zaken daar niet zo goed. Maar met een beetje zoeken - The Guardian bijv.- kunt u wel een bevestiging vinden van wat ik hier zeg en ook gemeld heb op dit blog.

Anoniem zei


UITNODIGING
TZAHAL BAND ISRAELISCHE LEGER/MORELE
MEDEPLICHTIGHEID LIBERAAL JOODSE
GEMEENTE AAN BEZETTING EN TERREUR

Beste Abu Pessoptimist

KUDOS VOOR U!
Niet alleen vanwege de manier, waarop u in uw blog consequent
de Israelische bezetting, onderdrukking en terreur ontmaskert,
maar ook vanwege het feit, dat u de Liberaal Joodse Gemeente in
Amsterdam, waarvan u lid bent, durft te trotseren.
LOF!

Ik vind het een schande, dat de Liberaal Joodse Gemeente zich
als religieuze instelling encaillaneert [een ander woord kan
ik niet noemen, het Israelische leger IS canaille] met het Israelische
bezettingsleger, dat decennialang dood en verderf zaait in de
bezette Palestijnse gebieden [volgens het Internationaal Recht is
Gaza nog steeds bezet gebied, omdat Israel de grenzen en luchtruim
controleert], door Palestijnse burgerdoelen willekeurig of soms
bewust te bombarderen, mensen bij checkpoints doodschiet,
gewelddadige kolonisten of hun gang laat gaan, of zelfs
helpt [Zie Btselem.org] en in het algemeen, de 48 jarige bezetting
en onderdrukking in stand houdt.
En dan heb ik nog niet genoemd, specifiek, de bloedige militaire
Gaza operaties, waarbij bij die laatste, Protective Edge [2014],
meer dan 2100 Palestijnen zijn gedood van wie voor een derde kinderen,
duizenden dakloos zijn geworden en Gaza volgens een VN rapport onleefbaar
geworden is.

HOE DURFT EEN RELIGIEUZE ORGANISATIE EEN DERGELIJK
LEGER DES DOODS TE PROMOTEN DOOR NOTA BENE
IN EEN SYNAGOGE, EEN GODSHUIS, TE LATEN OPTREDEN!

Een Godshuis, dat Liefde, Vrede en Menselijkheid moet doorstralen.

Goed zo Abu Pessoptimist, dat u protesteert en dat blijft doen.

Die Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam deugt niet hoor!

Zie de link naar de brief, die ik hen [en de andere organisator
Collectieve Israel Actie] hen geschreven.

OPTREDEN ISRAELISCH TZAHAL LEGERORKEST/BRIEF AAN
LIBERAAL JOODSE GEMEENTE EN COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE

http://www.astridessed.nl/optreden-israelisch-tzahal-legerorkestbrief-aan-liberaal-joodse-gemeente-en-collectieve-israel-actie/

ZIE MIJN WEBSITE

www.astridessed.nl

Tag Palestina


http://www.astridessed.nl/tag/palestina/


Nogmaals mijn grote waardering

LAAT GERECHTIGHEID STROMEN ALS EEN RIVIER!


Astrid Essed

Israeli's schieten weer twee Palestijnen dood en gespannen sfeer bij al-Aqsa

Mohammed Abu Kafia Israelische militairen hebben zaterdag en zondag weer twee Palestijnen gedood bij twee verschillende gelegenheden. Zaterd...